پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی سال تولد سمت مدرک تحصیلی شغل شماره تلفن ثابت عضویت در دوره تصویر
حامد عيسوند   1364  رئيس دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي آزاد 55243259 دوره پنجم  
 جعفر عسكري 1352  نايب رئيس  دانشجوي سال آخر دكترا مدير مدرسه كارمند آموزش و پرورش 55241433  
هادي كوهي     منشی اول(دبیر)   كارمند شهرداري چهاردانگه 55271613

 

حمزه علی خوارزمشاهی    عضو      55246068  

 

 

 

معصومه گیل آبادی

 

  عضو      55243771    

 

 

5.5.2.0
گروه دورانV5.5.2.0