• ساعت : ۱۳:۵۷:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 86
  • کد خبر : ۵۴۱۸
شركت در طرح ملی مبارزه با كرونا
شرکت همه اعضای خانواده در طرح غربالگری الکترونیکی کرونا از طریق سامانه : salamat.gov.ir

📣📣  فوری فوری فوری 
شرکت در * طرح ملی مبارزه با کرونا * 

✅  شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از مردم فهیم و آگاه شهرستان اسلامشهر دعوت کرد تا در " طرح ملی مبارزه با کرونا " مشارکت کنند. 

⬅️ شهروندان می توانند از دو طریق در این طرح شرکت کنند : 

◀️ شرکت همه اعضای خانواده در طرح غربالگری الکترونیکی کرونا از طریق سامانه : salamat.gov.ir 

⏪ پاسخگویی به شماره تماس ۴۰۳۰ مراقبین سلامت و بهورزان شبکه بهداشت 


✅ از مشارکت همه شهروندان در این طرح ملی صمیمانه تشکر می کنیم. 

# کرونا _ را _ شکست _ می_دهیم

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.2.0
    V5.5.2.0