شنبه, 29 تير 1398
عنوان : عملیات عمرانی ایجاد سنگ فرش رفیوژ بلوار شهید رحیمی به پایان رسید.
کد خبر : ۵۱۴۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ 
ساعت : ۸:۳۷:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

عملیات عمرانی ایجاد سنگ فرش رفیوژ بلوار شهید رحیمی به پایان رسید.
به گزارش معاونت فنی عمران نوری نژاد بهسازی وبازسازی رفیوژ واجرای عملیات سنگ فرش بلوار شهید رحیمی خبرداد لزوم توجه به بهسازی ومرمت ،حفظ ایمنی ،جلب رضایت وتوسعه زیبایی وارتقاء منظر شهری اصلی ترین اهداف مدیریت شهری استبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0