پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
    /  2
عنوان : حضور و بازدید جناب آقای جعفر مرادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر ورئیس كمیسیون عمران معماری و شهر سازی ،حمل نقل و خدمات شهری از پیاده رو سازی خیابان امام زاده عباس
کد خبر : ۴۹۸۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۹:۲۰:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضور و بازدید جناب آقاي جعفر مرادي نايب رئيس شوراي اسلامي شهر ورئیس كمیسیون عمران معماری و شهر سازی ،حمل نقل و خدمات شهری از پیاده رو سازی خیابان امام زاده عباسبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0