يکشنبه, 29 مهر 1397
    /  4
عنوان : دیدار مهندس قدس با جناب سرگرد بزرگان
کد خبر : ۴۷۲۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۷:۴۰:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 طی انتخاب سرگرد بزرگان به عنوان فرماندهی انتظامی بخش چهاردانگه مهندس قدس شهردار چهاردانگه به همراه مدیران مجموعه ضمن حضور در اداره انتظامی انتخاب شایسته جناب سرگرد بزرگان را صمیمانه به ایشان تبریک عرض نمودند دراین دیدار دوطرف اذهان داشتند همکاری ومشارکت وایجاد تعامل مرتبط میتواند رشد وبالندگی مدیریت شهری وامنیت وارامش شهروندان عزیز را در پی داشته باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0